Zangdienst 10 maart 2024 16.30 uur

Op 10 maart 2024 wordt een zangdienst gehouden in de Immanuelkerk in het kader van de 40-dagentijd. Het thema dat Kerkpunt heeft aangereikt is:

Tussen hoop en wanhoop, veertig dagen met Jeremia.

Op zondag 10 maart is het de 4e zondag  (Laetare – verheug u) van de 40 dagentijd. Die zondag heeft als thema “Toekomstmuziek” aan de hand van de tekst uit Jeremia 29: 11: “Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer, Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk, Ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven.”

We zingen rondom dit thema psalmen en (liedboek) liederen en er is een korte overdenking.

Wees welkom bij deze zangdienst in ons kerkgebouw aan de Estafette 1, Krimpen aan den IJssel.