Zalenhuur

 1. Home
 2. Zalenhuur

Voorwaarden voor huur c.q. gebruik van zalen in de Immanuëlkerk.

 

De facilitaircoördinator krijgt de aanvragen voor verhuur binnen en neemt ook de beslissing over de verhuur of het gebruik. Eventuele vragen of problemen bespreekt hij/zij met de kerkmeester. Komen zij er niet uit dan kan advies worden ingewonnen bij de  voorzitter van de CBZ. Ons kerkgebouw mag multifunctioneel gebruikt worden maar de activiteiten moeten wel in lijn liggen met onze normen en waarden, het religieuze karakter van ons gebouw en rekening houdend met de omgeving waar ons kerkgebouw in staat.

De volgende partijen kunnen zalen in de Immanuëlkerk huren c.q. gebruiken:

A. Kerkelijke partijen/commissies die rechtstreeks verbonden zijn met de Immanuëlkerk zoals diaconale of evangelisatie activiteiten, wijkbijeenkomsten, ontmoetingsmorgen, bijbelstudie, activiteiten verbonden aan de eredienst, classis, PS etc.

B. Non-profit organisaties met een christelijk karakter zoals bijvoorbeeld de NPV, ZOA, Youth for Christ, GBS het Mozaïek etc. Particulier verhuur aan kerkleden

C. Uitvaart/en trouwdiensten voor niet kerkleden. Hobby bijeenkomsten, uitvoeringen of repetities van koren, bijeenkomsten van de burgerlijke gemeente of politieke partijen, jubilea en privé recepties etc. Tijdens deze bijeenkomsten zijn er altijd  gastvrouwen van de Immanuëlkerk aanwezig. Deze dienstverlening kost € 20,00 per uur.

Wanneer er aanvragen qua tijd samenvallen, wordt op basis van de categorie de prioriteit bepaald. A heeft altijd de hoogste prioriteit, B en C de laagste prioriteit.

 1. Gebruik van de beamer, geluidsinstallatie, orgel, piano, etc. moeten gelijktijdig bij de aanvraag aan de kerkmeester kenbaar worden gemaakt.

Wanneer de gebruikers c.q. huurders gebruik willen maken van de beamer, het streamen en/of geluidsinstallatie moet contact opgenomen met het beamteam of het mediateam( beamteam@gkv-krimpen.nl of mediateam@gkv-krimpen.nl ) Zij leveren dan degene die de apparatuur gebruikt wat voor categorie B (tenzij anders afgesproken) en C €80 kost.

Er mogen zonder toestemming vooraf GEEN aanpassingen worden gedaan aan de installatie en/of instellingen!

Indien van toepassing zorgt men zelf voor een organist c.q. pianist.

 1. De gebruikers c.q. huurders dienen zelf zorg te dragen voor de aanwezigheid van BHV’ers in de situatie dat dit vereist is.
 2. De huurtarieven zijn als volgt:

cat A: niet van toepassing

cat. B:  voor de kerkzaal € 125,00 per dagdeel

voor zaal 1 en 2 € 25,00 per zaal, zaal 3 is € 50,00.

voor het orgel € 25,00 per dagdeel

voor het hele kerkgebouw inclusief orgel € 150,00 per dagdeel

Een dagdeel is de periode tussen 08.00 uur en 13.00 uur, 13.00 uur en 18.00 uur of 18.00 uur en 23.00 uur

Koffie, thee inclusief.

cat. C: voor de kerkzaal € 250,00 per dagdeel

voor de zalen 1 en 2 € 50,00 per zaal, zaal 3 is € 100,00

voor het orgel € 25,00 per dagdeel

voor het hele kerkgebouw inclusief orgel € 275,00 per dagdeel

Een dagdeel is de periode tussen 08.00 uur en 13.00 uur, 13.00 uur en 18.00 uur of 18.00 uur en 23.00 uur

Consumpties; Koffie/thee €  5,00 per glazen pot/ thermoskan ( 12 kopjes) Koffie €15 per ketel ( 50 kopjes)

Alleen bij privé recepties is het gebruik van alcoholische dranken toegestaan.
Het gebruik van alcohol door jongeren tot 18 jaar is ook dan niet toegestaan.

 1. In de kerk mag niet worden gerookt.
 2. Geluidsoverlast voor de omwonenden van de kerk moet worden voorkomen.
 3. De huurder/gebruiker dient de andere gebruikers te informeren dat er uitsluitend bij winkelcentrum de Korf mag worden geparkeerd
 4. Na afloop van het gebruik het kerkgebouw moet:
  1. de keuken en de zalen weer netjes worden achtergelaten.
  2. de stoelen weer staan op de plek waar ze stonden, tenzij de kerkmeester anders aangeeft.
  3. Gebruikte laptops, beamers, geluidsapparatuur moeten in goede staat worden afgesloten en evt. opgeborgen.
  4. Schade en/of defecten aan eigendommen van de kerk, moeten direct door de huurder/gebruiker aan de kerkmeester worden doorgegeven. Indien de schade en/of defect het gevolg is van onjuist gebruik of door eigen handelen, worden de kosten aan de huurder/gebruiker doorbelast.
  5. De huurder/gebruiker is verantwoordelijk voor de deugdelijke afsluiting van ramen en deuren en voor het inleveren van de sleutels bij de kerkmeester.

Krimpen aan den IJssel, 10 januari 2022

Menu