9 oktober 2019

Werkgroep Evangelie en moslims.

 Vieringen met moslims

De vieringen samen met moslims gaan door.

Om de 14 dagen -in de even weken- op vrijdagavond komen christenen en moslims bij elkaar in het Onderdak. Onder leiding van Haithm (afkomstig uit Jemen en medewerker van E&M) of een andere voorganger bespreken we een bijbelgedeelte, zingen (in het Arabisch en in het Nederlands), bidden en praten veel met elkaar.

Erg belangrijk dat we als kerk niet alleen financieel het werk steunen maar er ook voor bidden; persoonlijk en in onze erediensten. We hebben het evangelie leren kennen om het weer door te vertellen. Aan iedereen die luisteren wil.

Als u/jij daarbij wilt helpen als lid van de werkgroep of als lid van het kernteam, laat het weten!

Nuttig hulpmiddel: het blad Oriëntatie dat 4 keer per jaar uitgegeven wordt door E&M.

En in september start de cursus Insjallah weer in Rotterdam.

De vernieuwde flyer vindt u/je achter in de hal. Neem vooral mee!! Deze is bedoeld om in een persoonlijk contact te geven aan een voor u/jou bekend persoon.

Bijbellezen is een hele stap voor moslims. Kinderen wordt geleerd dat de bijbel een gevaarlijk boek is. Het is volgens hen een vervalsing van het (veel dunnere) oorspronkelijke boek. En het bevat veel fouten en tegenstrijdigheden.

Vraag: hoe zouden wij reageren als we stukjes uit de Koran zouden gaan lezen??

De Koran kent ook positief de Taurat (de Thora) van Moesa (Mozes), de Zaboer (de psalmen) van Dawud (David) en de Indjil (het evangelie) van Isa (Jezus).

Het is daarom van belang in contact met moslims hun nieuwsgierigheid te prikkelen. Door vragen te stellen. Door een stukje samen te lezen. Te laten merken zelf iets van de Koran gelezen te hebben.

En vooral door eerst interesse te tonen voor hun verhalen.

Wat hebben ze meegemaakt?

Wat maken ze mee?

Hoe leven hun kinderen in dit vreemde land? Enz. enz.

E&M en blad Oriëntatie: tel. 033-465 92 90. Het blad is gratis.

Cursus Injallah: https://www.evangelie-moslims.nl/cursussen-
                            publicaties/cursussen/insjallah/cursus-insjallah-rotterdam-2019.

Tide Buist (lid van de werkgroep)

tel. 0180 515109

tnbuist@hotmail.com


Dit bericht is voor het laatst bijgewerkt op 9 oktober 2019.

Immanuelkerk