9 januari 2021

Week van gebed voor eenheid.

Week van Gebed voor de Eenheid 2021 

De Week van Gebed voor de Eenheid staat dit jaar in het teken van “#blijf inmijn liefde” , voorbereid  door de oecumenische zuster-gemeenschap Grandchamp in Zwitserland. De vormgeving  is aangepast aan de RIVM-maatregelen. 

Als begin van deze Week van Gebed voor de Eenheid op zondag 17 januari zal een online-dienst live, maar zonder bezoekers worden uitgezonden vanuit de ArkRank-gemeente om 18.30uur via de internetzoekterm: arkrank youtube.  

In de week die volgt zullen de deelnemende kerken hun bijdrage dagelijks met u delen via  hun eigen websites, de facebookpagina van de Raad van Kerken in Krimpen (https://www.facebook.com/RaadvanKerkenKrimpenaandenIJssel )  en de Uitagenda Krimpen.

Dit is een initiatief van de Raad van Kerken in Krimpen aan den IJssel, waarin deelnemen: Arkrank; de Bron; Immanuelkerk; Evangelische Gemeente Krimpen; de Molukse kerken; IJsseldijkkerk en de Wingerd.


Dit bericht is voor het laatst bijgewerkt op 9 januari 2021.

Immanuelkerk