3 april 2021

Terugblik op Easter Art Gallary.

Het Kunstproject met Pasen

Wat hebben we genoten van alle kunstwerken van onze gemeenteleden in de afgelopen week.

Een ware ode aan onze Schepper! Dank aan Hem!

Geniet nog even mee van alle kunstwerken, de zelfgemaakte gedichten en het essay.

Mocht u geïnteresseerd zijn om een item te kopen, dan kunt u contact opnemen via move@gkv-krimpen.nl N.B.: het schilderij van Geke Boeringa is al verkocht.

De opbrengst zal gaan naar het diaconaal project ‘Bouwen doen we samen’.

Meer informatie daarover vindt u op deze website.

En heeft u de uitzendingen tijdens de stille week gemist? Kijk deze dan terug via kerkdienstgemist.nl

De link kunt u ook op deze website aanklikken (rechts bovenaan de startpagina)

Werkgroep MOVE,

Hans, Wilma, Dieneke, Rianne

Als u op onderstaande link druk krijgt u een download van alle bijdragen aan de Stille Week. Deze kunt u dan openen op uw computer.

Hieronder de bijdrage van Hilda Pleysier

Uit de doeken.
Het blijft ieder jaar in mijn gedachten terugkomen en dit jaar tijdens de 40dagentijd liet het me niet meer los. Mij zet het aan het denken: die doeken waarin Jezus gewikkeld werd na zijn geboorte én na zijn sterven. De doeken die in het graf lagen na Zijn Opstanding. Welke betekenis hebben deze doeken, beelden ze meer uit dan alleen een voorwerp in een gebruikelijke handeling ? Lucas en Johannes noemen de doeken expliciet in hun beschrijving van het Evangelie. Is het een detail ? Doeken oftewel windels, zwachtel, verband, de overeenkomstige betekenis tussen deze synoniemen is versterken, herstellen. Of wordt het nu nog ingewikkelder ?
Het in doeken wikkelen van een baby is als oude gewoonte herontdekt. Vroeger bekend als inbakeren, nu opnieuw gebruikt om baby’s die niet goed kunnen slapen of veel huilen tot rust te laten komen. Een oeroude gewoonte zelfs, die tot het einde van de 18de eeuw heel normaal was voor moeders van pasgeborenen in Nederland. De kraamverzorgster van nu werd toen baker genoemd, zij wist precies hoe je een baby moest wikkelen in doeken. De manier van inbakeren is wel veranderd, maar het strak inzwachtelen van het lichaam maakt dat de baby zich geborgen en veilig voelt. Omdat een baby dan geen grote bewegingen kan maken die prikkels veroorzaken en het kleine mensje tot rust komt.
Rust is nodig, voor ieder mens, klein en groot. We zoeken rust maar vinden dit niet altijd. We geven de onrust door aan onze kinderen. En gaan op zoek naar manieren om rust te creëren. Stress is een kenmerk van onze tijd, een rustig leven is bijzonder. God wil het ons geven al vanaf het begin. Toen er niemand was om ons schoon te wassen en in doeken te wikkelen ( Ezechiël 16:4-6).
Daar in de stal in Bethlehem, wikkelde Maria haar eerstgeborene in doeken. Baby Jezus, het lijkt bijna oneerbiedig om het zo op te schrijven, huilde net als alle baby’s. God die mens werd vanaf het allerprilste begin. Hij voelde zich geborgen in de doeken en kreeg rust.
Het leven van Jezus hier op aarde is verre van rustig te noemen. Situaties en gebeurtenissen waarin Hij geconfronteerd werd met onbegrip, ongeloof en tegenstand. De onrust nam in de laatste jaren van Zijn leven alleen maar toe. Men verweet Hem een onruststoker te zijn. Hij onderging de grootste vernederingen, met als climax de dood aan het kruis. En dan wordt het stil, doodstil.
Zijn lichaam wordt opnieuw in doeken gewikkeld…….
Een rouwgebruik ontstaan in het oude Egypte, om het lichaam te conserveren totdat het begraven werd. De Joden namen dit gebruik over, men kleden hun overledenen in witte linnen doeken met geurige kruiden erbij. Iedereen was hierdoor gelijkwaardig na de dood, geen verschil in arm of rijk, status speelde geen rol meer. En zo wikkelden ze Jezus lichaam met de balsem in linnen doeken, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis ( Johannes 19:40).
Joodse begrafenissen, we lezen er eerder in het Johannes Evangelie over. Lazarus, een vriend van Jezus is overleden en ligt al dagen in het graf. En weer wordt erover de doeken gesproken. Jezus beveelt de steen voor het graf van zijn gestorven vriend Lazarus weg te
halen en roept: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ En dan volgt er: De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld, en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders: ‘Maak de doeken los, en laat hem gaan.’ (Johannes 11: 44). Lazarus is aan handen en voeten gebonden. Hij heeft Jezus’ roep nodig: ‘Lazarus kom naar buiten’. Een manifestatie van Gods onmetelijke kracht; Lazarus uit de dood opgewekt. Lazarus moet geholpen worden met losmaken, vrij maken, bevrijden van de banden die hem gevangen houden, knellen.
Toen ik deze gebeurtenis op mij in liet werken, buitelden mijn gedachten over elkaar heen. Gebonden zijn in doeken, geen beweging meer kunnen maken. Je zit vast en moet losgemaakt worden. Het rustgevende van het begin, verandert in een angstige positie. Gekneld in de banden van de dood galmt Psalm 116:2 door mijn hoofd. Daar moet je uit bevrijd worden. Ergens in vast zitten, het komt bekend voor, de greep van de angst is zo beklemmend. Het verlangen om in vrijheid te leven zo herkenbaar ! Gevangen in de strik van de vijand, we kunnen geen kant meer op. En we bidden: Heer red ons uit de greep van het kwaad!
Bij de opstanding van Jezus was het anders dan bij Lazarus. De doeken waren al afgelegd, de leerlingen zagen ze liggen en de doek die Jezus gezicht had bedekt lag ergens anders apart opgerold. In de Hebreeuwse traditie, legde een meester tijdens het eten zijn monddoek opgerold weg, als teken voor zijn dienaren dat hij terug zou komen. God zelf bevrijdde zijn Zoon van de banden van de dood. Jezus, God die mens werd, overwon het kwaad. Niet meer gebonden in doeken toonde Jezus zich aan zijn leerlingen, zodat zij andere mensen kunnen oproepen zich te laten bevrijden door de Overwinnaar !
Het kwaad, de dood, een realiteit waar we iedere dag mee te maken hebben. Ik hoef de krant of de sociale media maar te bekijken en ik zie haat, terreur, rampen, misbruik, liefdeloosheid, honger, ziekten, rouw, angst. En het grijpt me aan, hoe kan dit ooit weer goed komen ? En dan opeens met Pasen worden mijn ogen geopend, ik zie de doeken liggen. En wil het van de daken roepen: Hij leeft zodat wij nooit meer hoeven sterven maar eeuwig met Hem mogen leven.
Jezus herstelt de band met God door de doeken af te wikkelen. Jezus herstelt, geneest, bindt samen, versterkt, geeft rust daar zijn geen doeken meer voor nodig !
https://www.youtube.com/watch?v=LqBpifDpNKc
O Praise the name, Hillsong
Jezus Overwinnaar opwekking 832


Dit bericht is voor het laatst bijgewerkt op 7 april 2021.

Immanuelkerk