16 juli 2019

Startweekend 2019

20, 21  22 september 2019, safe the date

1e bericht

Op 20, 21  22 september 2019 organiseert onze kerk een “startweekend” met verschillende, bijzondere activiteiten. Voor en door gemeenteleden georganiseerd, voor alle leeftijden. Op zondagmorgen 22 september wordt er een bijzondere dienst gehouden.  

Het “startweekend” is een initiatief van de Brainstormgroep “meer open en verbindende kerk”.  U heeft de afgelopen tijd al wat van onze activiteiten kunnen ervaren: het koffie schenken voor de zondagmorgendiensten en praisediensten, de aankleding  van de entree  met kerst en nieuwjaar om  daarmee voor een gezellige ontvangst te zorgen.

We willen nog veel meer, nieuwe activiteiten gaan opzetten, maar we richten eerst op het organiseren van het “startweekend”. Dat kunnen we echt niet zonder uw hulp. In de komende tijd zullen we daarom verschillende gemeenteleden hiervoor benaderen. We hopen van harte dat u/ jullie allen aan dit project wilt/willen gaan meewerken!

In de volgende Estafettes vertellen wij meer over het “startweekend”. Heeft u / hebben jullie ideeën voor het startweekend, vertel het ons.

De Brainstormgroep bestaat uit: Wilma van Houwelingen; Rianne Ensing; Dieneke van Stenis, Hans en Joke Oosterom.

2e bericht

Op zondag wordt u voor de morgendienst ontvangen met koffie en thee. Om 11.00 uur begint de eredienst die we met een groot aantal gemeenteleden vanaf half tien voorbereiden. Er oefent een kinderkoor, ons gemeentekoor zal er zijn, de organisten treffen hun voorbereidingen, wellicht wordt een voordracht geoefend. Een dynamisch gebeuren, leuk om met elkaar bij te wonen.

De eredienst zal wat anders verlopen, maar is natuurlijk wel bedoeld om onze God te eren. Na de dienst willen we graag met elkaar de maaltijd gebruiken, een Amerikaanse lunch. Hierbij is het de bedoeling dat iedereen eten en drinken van thuis meebrengt. Om dat in goede banen te leiden, krijgt u daarover later nog meer informatie.

Na de lunch is er gelegenheid om op allerlei manieren met elkaar in contact te zijn of te. We zijn nog bezig hiervoor een programma te maken. Ter afsluiting van startweekend is er een sing-in. Met elkaar zingen we Psalmen, Sela / Opwekking, Johannes de Heer, kinderliedjes. Thema: “Vieren doe je samen” (Lucas 14: 7-14). Graag ontvangen we hiervoor uw suggesties, zodat we van deze sing-in een mooi afgewogen, op het thema afgestemd geheel kunnen maken.

3e bericht

We werken hard aan een gemeenteweekend met activiteiten gericht op ontmoeten en verbinding. Vanaf 16 juni liggen in de entree van ons kerkgebouw inschrijfformulieren voor de verschillende activiteiten. Denk aan een Amerikaanse maaltijd, aan creatieve activiteiten,  wandelen, fietspuzzeltocht. En nog veel meer. Kijk, kies en schrijf u in. En dat mag voor verschillende activiteiten.

We willen uw inschrijving graag tijdig ontvangen omdat het organiseren van sommige activiteiten veel tijd kost en ook geld.

We starten de activiteiten op vrijdagavond. Op zaterdag spelen veel van de activiteiten zich af rond en in het Mozaïek. Er zijn speelfaciliteiten voor de allerkleinsten. Op het schoolplein zijn gezellige zitjes waar je slingers kunt maken, kunt dammen, schaken en andere spelletjes doen. Vanaf 18.00 uur is er een “bier, burgers en pannenkoeken evenement”, met ook frisdranken en andere versnaperingen. Een echt gemeentegebeuren,

Op zondag is er een speciale dienst die we met elkaar voorbereiden. Ter afsluiting van startweekend is er een sing-in. Voor de sing-in kunt u verzoeknummers indienen, over het thema “Vieren doe je samen = vieren verbindt” (Lucas 14: 7-14). Psalmen, Sela / Opwekking, Johannes de Heer, kinderliedjes. Voor het indienen van verzoeknummers vindt u vanaf 16 juni een formulier in de entreeruimte van de kerk.

Bericht 4

Op de achtergrond wordt hard gewerkt aan de invulling van dit startweekend. Inmiddels zijn verschillende gemeenteleden / werkgroepen / commissies benaderd voor hulp. Het thema ‘Ontmoeten en verbinding’ wordt breed uitgewerkt. Verbinding ontstaat o.a. door het delen van ons geloof, door het aangaan van gesprekken en door verbindende activiteiten met accenten op saamhorigheid en betrokkenheid. Hierbij willen wij alle gemeenteleden, van 0-100+, zoveel mogelijk betrekken. Héél kort samengevat ziet het programma er als volgt uit:

Vrijdag 20 september 20.00 – 21.30 uur: Bijeenkomst (nog nader in te vullen).

Zaterdag 21 september 16.00 – 18.00 uur: diverse gemeentebrede activiteiten voor 0-4 jaar, 5-12 jaar, 12-18 jaar, 18+; vanaf de centrale locatie op het Mozaïek; waarbij een enkele activiteit ook gedurende de hele dag zal plaatsvinden; of iets eerder start. Alle overige info volgt nog.

Zaterdag 21 september vanaf 18.00 uur: maaltijd op het plein van het Mozaïek

Zondag 22 september: 09.30 – 11.00 uur: gezamenlijke voorbereiding (met inschakeling van veel gemeenteleden) om de morgendienst voor te bereiden, die ongeveer om 11.00 uur zal beginnen.

11.00 – 12.15 uur: Kerkdienst, waarin onze eigen predikant voorgaat

12.30 – 13.30 uur: Amerikaanse maaltijd (locatie Estafette 1)

13.30 – 15.00 uur: Diverse activiteiten, gemeentebreed (locatie Estafette 1)

15.00 – 15.45 uur: Sing in met verzoeknummers (psalm/gezang, Sela, Opwekking, Johannes de Heer)

Met de sing-in sluiten we als gemeente, hopelijk met zoveel mogelijk gemeenteleden, dit startweekend vol sport- en spelactiviteiten, gesprekken, ontmoetingen, gezamenlijk belijden en beleven van ons geloof, af; en gaan we vol vertrouwen weer een nieuw kerkelijk seizoen in. Info over het gemeenteweekend is te krijgen bij de leden van de Brainstormgroep. Suggesties en hulp ontvangen we ook graag!

5e bericht

Het weekend van 20, 21 en 22 september is een weekend vol van activiteiten, bedoeld voor alle gemeenteleden. Maar daarbij denken wij in dit artikel nadrukkelijk aan onze jongeren.

Er zijn activiteiten voor de allerkleinsten (schminken, verkleedkleren, een duplohoek, zandbak). Er zijn activiteiten voor de basisschoolkinderen (levend tafelvoetbal, schminken e.a.). Er zijn activiteiten voor jongeren van 12 -18 jaar. Bijvoorbeeld bubbling ball, kruisboog schieten; suppen; kanoën.

Jongeren

Wat wij heel erg hopen is dat jongeren gaan deelnemen en wij vragen:: Doe mee aan bubbling ball, of kom aanmoedigen, zaterdag vanaf 14.00 uur. Doe mee aan het evenement “Bier, Burger en Pannenkoeken”, zaterdag 21 september vanaf 18.00 uur. Doe mee aan de Amerikaanse maaltijd op zondagmiddag 22 september vanaf 13.00 uur, Niets zo Bijbels als met elkaar eten. Doe mee aan de sing-in waarvoor je ook verzoeknummers kan indienen.

Ouders

Het zou zomaar kunnen dat niet alle jongeren de Estafette lezen. Een vraag aan ouders: breng de hiervoor genoemde activiteiten onder de aandacht van jullie kinderen, stimuleer waar nodig, dat ze mee doen of komen kijken. Ontmoeten en verbinding, het thema van het startweekend, zijn ook voor onze jongeren van vitaal belang.

Eigen bijdrage

Bij sommige activiteiten vragen we om een kleine eigen bijdrage, om de kosten voor de kerk binnen de perken te houden. U betaalt voor maximaal twee kinderen.

Het weekend van 20, 21 en 22 september is een weekend vol van activiteiten, georganiseerd voor en door gemeenteleden, gericht op ontmoeten en verbinding. We vertellen u in deze Estafette iets meer over de zondag.


Dit bericht is voor het laatst bijgewerkt op 16 juli 2019.

Immanuelkerk