Diaconaal project

De diaconie van de Immanuelkerk heeft een project opgestart om een drietal goede doelen te ondersteunen. Door het activeren van onze kerkleden worden er tal van acties gevoerd om geld bijeen te verzamelen. Het doel is om eind 2022 een bedrag van € 15.000 te bereiken.

Immanuel = God met ons. Dit willen we in de praktijk brengen door zo actief te zijn, ook voor onze verre naasten in Congo, Guatemala en op Madagaskar. In Congo bouwen we een extra klaslokaal, in Guatemala bouwen voor families een echt huis, in plaats van een krot, in Madagaskar wordt een overblijfruimte en toiletten bij het schoolgebouw gebouwd en een bron voor toevoer van drinkwater gegraven.

Menu