13 september 2019

Programmoverzicht Raad van Kerken

Bericht van de Raad van Kerken:

Leerkringen&Bijbelstudies digitaal en op papier.

Een nieuw seizoen en nieuwe wegen om met u te delen welk aanbod de kerken in Krimpen aan den IJssel u bieden voor ontmoeting en geestelijke groei.

De Raad van Kerken in Krimpen aan den IJssel heeft naast altijd weer verheugende geestelijke groei ook te maken met financiële krimp.

Daarom is besloten vanaf dit seizoen het overzicht van alle leerkringen en bijbelstudies, thema avonden e.d  vooral digitaal beschikbaar te stellen.

U wordt geïnformeerd via de websites en nieuwsbrieven van de kerken.

Voor belangstellenden van het mooie aanbod in het jaarprogramma 2019-2020 die niet over digitale mogelijkheden beschikken wordt een kleine oplage op papier ter beschikking gesteld. Vraag er naar bij uw scriba, of bij de scriba van de Raad van Kerken in Krimpen aan den IJssel: Hilda Pleysier, tel. 06-30517772

Een overzicht van het aanbod Leerkringen&Bijbelstudies seizoen 2019-2020 is vanaf heden ook te vinden op http://www.pknkrimpen.nl

OVERZICHT LEERKRINGEN EN BIJBELSTUDIES  SEIZOEN 2019-2020

2019

ma.16 september       de Wingerd               start meditatiegroep “Weg van leven”

Woe 18 september     de Wingerd/              start Breng spirit in je leven: “Tijd maken

                                    bij mensen thuis       om af te stemmen op de Bijbel”

woe.18 september      de IJsseldijkkerk       start Bijbeluur

do.  19 september       de Vroedschap 30    start Volwassenencatechese

ma. 23 september       de IJsseldijkkerk       start Belijdeniscatechisatie

di.   24 september       de IJsseldijkkerk       start bijbelkring: “Galaten”

di.  1 oktober               de Ark                       start “Het begon met Marcus”

di.  1 oktober               de Wingerd               start meditatiegroep “Heilig kijken met

                                                                     Vincent van Gogh”

woe 2 oktober             de Wingerd               start workshop: “Woorden verbeeld”

woe 2 oktober             de IJsseldijkkerk       start Geloven is…

ma. 7 oktober              de Wingerd               start FilmPlus,

                                                                     een andere kijk op niet alledaagse films

di.   8 oktober              de Wingerd               start Passie voor lezen; leesclub.

In overleg                   de IJsseldijkkerk/       start Poeziekring

                                   bij mensen thuis      

do.  7 november          de Wingerd               lezing: “Beelden van Christus in het N.T.”

di. 19 november         Raad van Kerken/     1e thema avond:”Dietrich Bonhoeffer,

                                   De Wingerd               “Christen in verzet”

2020

do. 23 april               Raad van Kerken/      2e thema avond: muziektheater en

                                 de Tuyter                    ontmoeting: “Ïn Vrijheid”

 di. 5 mei                                                     3e thema activiteit:    Vrijheidsmaaltijd  

                                                                  i.s.m. de gemeente Krimpen aan den IJssel                                     

                                                                    nog geen verdere informatie bekend                        

Niet opgenomen zijn:

De Immanuelkerk : Mannenwandelclub en Interkerkelijke gebedskring

De Rank: Bijbelkringen de Rank

Omdat daar geen startdatums van bekend zijn.

Hieronder vindt u een totaaloverzicht met toelichting op de diverse onderdelen.


Dit bericht is voor het laatst bijgewerkt op 13 september 2019.

Immanuelkerk