Over onze kerk

De Immanuelkerk

GKV Krimpen aan den IJssel - Immanuelkerk

Geloven in God doe je niet alleen. We zijn een gemeente van 600 leden en door ons geloof in de Enige God, Jezus Christus en zijn Heilige Geest voelen we ons met elkaar verbonden. In onze kerkdiensten en in ons persoonlijk leven, staat Jezus in het middelpunt.  In de kerkdiensten lezen we uit de bijbel, het Woord van God, en luisteren we naar de uitleg daarvan en de toepassing voor ons dagelijkse leven. Door de week praten we daarover met elkaar door op bijbelkringen en bijbelstudie voor onze jeugd. We brengen de boodschap ook in de praktijk door elkaar met allerlei praktische zaken te helpen. Daarbij hebben we ook oog voor de mensen buiten de kerk en zetten we ons in waar dat nodig is.

Gods Woord wijst ons de weg en de richting voor het leven en naar een geweldige toekomst. We zijn verwonderd over Gods uitzonderlijke Liefde. Dit zien we terug in de wereld om ons heen, Zijn Schepping en ook in de omgang met mensen.

Kernwoorden daarbij zijn: afhankelijkheid, verantwoordelijkheid en dankbaarheid.

Daaraan geven we vorm door het beleven, bewaren, doorgeven en vóórleven van Gods boodschap: persoonlijk, in de kerk, de samenleving en de wereld. Bij dit alles vertrouwen we op Gods hand in de wereld. We willen deze graag met alle mensen delen. We nodigen je dan ook van harte uit om met ons mee te doen.

Over de kerk

Onze kerk, de Immanuelkerk, maakt deel uit van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. De gemeente bestaat uit bijna 600 leden die komen uit Krimpen aan den IJssel, Krimpen aan de Lek, Ouderkerk aan den IJssel en andere dorpen in de Krimpenerwaard.

Immanuel betekent: God met ons. We zijn gemeente in de zekerheid dat God ons leven leidt. Hij is er altijd!

Pastoraal Jongeren Team

In de Immanuelkerk is een Pastoraal Jongeren Team (PJT) actief. Wij gaan regelmatig in gesprek met jongeren tussen pakweg 16 en 25 jaar over God, geloof en het dagelijks leven. Jongeren zijn geliefde unieke kinderen van God en vanuit die genade door Hem geroepen om met hun gevoel, verstand en daden Jezus Christus te volgen en samen met de volwassenen Gods kerk van nu te vormen.

Jongerenpastoraat is een stukje meewandelen met een jongere, een luisterend oor bieden en het geven van steun en bemoediging. Alle jongeren vanaf ongeveer 16 jaar worden persoonlijk of in een kleine groep bezocht. Maar als je één van ons wilt spreken kan dat ook. Bel of mail gerust.

De pastoraal jongerenwerkers zijn:

Teun de Gelder / 06-33132154 / teundegelder@gmail.com (jeugdouderling)
Hilda Pleysier / 06-30517772 / hilda.pleysier@online.nl
Miriam Lagerwaard / 0652692742 / miriamlagerwaard@planet.nl
Nelleke Boersema / 06-369194840 / nelleke.boersema@gmail.com
Leander Lems / 0630935026 / leanderlems@gmail.com

Immanuelkerk