Kledingbank

Twee maal per jaar (april, oktober) wordt er in ons kerkgebouw een kledingbank georganiseerd. Aan gemeenteleden en anderen wordt gevraagd om gebruikte kleding in te leveren. Deze wordt gesorteerd en uitgestald in de hal van de kerk. Deze kleding wordt ten dele gratis, of anders voor zeer weinig geld beschikbaar gesteld aan inwoners van Krimpen aan den IJssel. Het betreft mensen die aangemeld worden door o.a. de diaconieën van de gezamenlijke kerken, het Inloophuis en de sociale dienst.

Ook in het voorjaar van 2022 is er vanwege de nasleep van de corona-ongemakken geen kledingbank. Wie gewoon was gebruikte kleding te bewaren voor dit evenement verzoeken wij nu om dit naar de Woord en Daad Kringloopwinkel te brengen. Zo kan de doelgroep toch nog aan goedkope kleding geholpen worden.

 

Contactadres: Anja Bosma    0180-519750   hja.bosma@live.nl

Menu