3 juli 2020

Gedragsprotocol kerkdiensten

Kerk zijn in Corona tijd

Let op de aanwijzingen van de kosters.

Naar de kerk komen.

Er zal één kerkdeur open zijn. Dat is de deur aan de fietsenstalling kant.

Komt u met de auto of lopend, dan moet u even omlopen.

Tekstvak:  Komt u met de fiets, dan kunt u de pijlen

op de grond in het fietsenstalling

volgen.  

U zet uw fiets aansluitend aan de

andere fiets neer en loopt via de

pijlen richting kerkdeur naar

 binnen.

In de kerk.

U komt de kerk in en kunt daar uw handen schoonmaken met gel.

De postvakken zijn afgesloten.

De kapstokken zijn weg, dus uw jas neemt u mee de kerkzaal in.

Als u gewend bent om op een kussentje te zitten, dan liggen die voor u klaar in de hal. Er liggen géén kussens meer in de kerkzaal.

U komt de kerkzaal in bij de computerhoek. Daar staat een koster om u een plek te wijzen. De anderhalve meter afstand is belangrijk.

Daarom geldt als regel: 3 stoelen vrij tussen de mensen.

Verder:

  • Zij die tot het zelfde huishouden behoren mogen naast elkaar zitten.
  • Naast de blauwe stoelen staan bruine; deze zijn bestemd voor degene die tot het zelfde huishouden behoort of mantelzorger is van degene die gebruik maakt van de blauwe stoel.
  • De kerkzaal wordt gevuld van voren naar achteren. Dit is om heen en weer lopen en mensen passeren zoveel mogelijk te beperken.
  • Uw vaste plek is er mogelijk niet meer.

Tijdens de dienst.   

U wordt verzocht om zo min mogelijk te lopen.

Uit de kerk.

De koster geeft aan welke rij mag vertrekken. Dit zal gebeuren van achter naar voren en loopt u dan de route via het orgel (identiek aan de route, zoals die bij het avondmaal gebruikelijk is). U loopt de kerkzaal uit via de grijze klapdeuren. U verlaat de kerk via de kerkdeur (fietsenstallingkant).

Bent u met de fiets dan loopt u naar uw fiets, en volgt weer de richting van de pijlen.

Nog enkele laatste punten

  • Na de dienst is er geen koffiedrinken.
  • Er zijn 2 toiletten open.
  • Op de website zal aangegeven worden of er wel of geen crèche is.
  • Buiten een praatje maken is natuurlijk prima, maar doe dat niet vlak bij de uitgang.

Dit bericht is voor het laatst bijgewerkt op 3 juli 2020.

Immanuelkerk