Elke zondag komen we als gemeente bij elkaar. In de diensten zingen we samen tot eer van God, bidden we tot Hem en luisteren we naar de goede boodschap die God heeft voor ons leven. In de diensten willen we leren om Jezus Christus nog meer centraal te stellen in ons leven. Omdat God gastvrij is, willen wij dat ook zijn. We nodigen jou dan ook van harte uit om de kerkdiensten met ons mee te beleven.

oktober

04 10 20

10:00   Ds. J.B. de Rijke
   
(De leden van de wijken 3, 4, 5 en 6 zijn welkom; ook gasten van buiten onze gemeente zijn welkom. We houden ons hierbij aan het protocol wat we voor deze coronatijd vastgesteld hebben.)
Bijbelklas groep 8
Collecte: Mercy Ships

11 10 20

10:00   Ds. J.B. de Rijke
   
(Doopdienst. Uitsluitend de leden van wijk 9 zijn welkom. We houden ons hierbij aan het protocol wat we voor deze coronatijd vastgesteld hebben.)
Collecte: Het Passion

18 10 20

10:00   Leesdienst
   
(Bekend gemaakt wordt nog wie er naar de kerkdienst kan komen. We houden ons hierbij aan het protocol wat we voor deze coronatijd vastgesteld hebben.)
Geen bijbelklas
Collecte: World Vision

25 10 20

10:00   Ds. M.A. van Leeuwen
   
(Aanmelding voor deelname aan de dienst via opgave@gkv-krimpen.nl is vereist. We houden ons hierbij aan het protocol wat we voor deze coronatijd vastgesteld hebben.)
Bijbelklas groep 1 t/m 4
Collecte: Ned. Bijbel Genootschap

november

01 11 20

09.00   Ds. J.B. de Rijke
11.00   Ds. J.B. de Rijke
(In beide diensten viering Heilig Avondmaal. Aanmelding voor deelname aan de diensten via opgave@gkv-krimpen.nl is vereist. We houden ons hierbij aan het protocol wat we voor deze coronatijd vastgesteld hebben.)
Bijbelklas groep 5 + 6 tijdens de dienst van 11.00 uur.
Collecte: MAF; de schaalcollecte is voor noden in eigen gemeente.

04 11 20

19.30   Ds. J.B. de Rijke
   
(Dankdag)
Collecte: Voedselbank

08 11 20

10:00   Ds. J.B. de Rijke
   
(De leden van de wijken .......... zijn welkom; ook gasten van buiten de gemeente zijn welkom. We houden ons hierbij aan het protocol wat we voor deze coronatijd vastgesteld hebben.)
Bijbelklas groep 7
Collecte: Stichting Compassion

15 11 20

10:00   Ds. R. Heida
   
(De leden van de wijken .......... zijn welkom; ook gasten van buiten de gemeente zijn welkom. We houden ons hierbij aan het protocol wat we voor deze coronatijd vastgesteld hebben.)
Bijbelklas groep 8
Collecte: Arc Mission

22 11 20

10:00   Ds. J.B. de Rijke
   
(Eeuwigheidszondag. De leden van de wijken .......... zijn welkom; ook gasten van buiten de gemeente zijn welkom. We houden ons hierbij aan het protocol wat we voor deze coronatijd vastgesteld hebben.)
Bijbelklas groep 1 + 2
Collecte: Inloophuis Crimpen-Inn

december

Er zijn geen diensten gevonden.

Immanuelkerk