Elke zondag komen we als gemeente bij elkaar. In de diensten zingen we samen tot eer van God, bidden we tot Hem en luisteren we naar de goede boodschap die God heeft voor ons leven. In de diensten willen we leren om Jezus Christus nog meer centraal te stellen in ons leven. Omdat God gastvrij is, willen wij dat ook zijn. We nodigen jou dan ook van harte uit om de kerkdiensten met ons mee te beleven.

november

01 11 20

09.00   Ds. J.B. de Rijke
11.00   Ds. J.B. de Rijke
(In beide diensten viering Heilig Avondmaal. Aanmelding voor deelname aan de diensten via opgave@gkv-krimpen.nl is vereist. We houden ons hierbij aan het protocol wat we voor deze coronatijd vastgesteld hebben.)
Bijbelklas groep 5 + 6 tijdens de dienst van 11.00 uur.
Collecte: MAF; de schaalcollecte is voor noden in eigen gemeente.

04 11 20

19.30   Ds. J.B. de Rijke
   
(Dankdag. Aanmelding voor deelname aan de dienst is vereist via opgave@gkv-krimpen.nl. We houden ons hierbij aan het protocol wat we voor deze coronatijd vastgesteld hebben.)
Voor de kinderen is er een dienst om 14.30 uur in De Rank. Aanmelden via www.derankkrimpen.nl
Collecte: Voedselbank

08 11 20

10:00   Ds. J.B. de Rijke
   
(Belijdenis dienst. Opgave voor deelname aan deze dienst is niet meer mogelijk. We houden ons hierbij aan het protocol wat we voor deze coronatijd vastgesteld hebben.)
Bijbelklas groep 7
Collecte: Stichting Compassion

15 11 20

10:00   Ds. R. Heida
   
(Aanmelding voor deelname aan de dienst via opgave@gkv-krimpen.nl is vereist. We houden ons hierbij aan het protocol wat we voor deze coronatijd vastgesteld hebben.)
Bijbelklas groep 8
Collecte: Arc Mission

22 11 20

10:00 Eeuwigheidszondag   Ds. J.B. de Rijke
19.00 Avondgebed   Ds. J.B. de Rijke
(Aanmelding voor de dienst via opgave@gkv-krimpen.nl is vereist. We houden ons hierbij aan het protocol wat we voor deze coronatijd vastgesteld hebben.)
Er is geen bijbelklas
Collecte: Inloophuis Crimpen-Inn

29 11 20

10:00 1e Advent   Ds. J.B. de Rijke
16.00 Sing-in   
(Aanmelding voor deelname aan de diensten via opgave@gkv-krimpen.nl is vereist. We houden ons hierbij aan het protocol wat we voor deze coronatijd vastgesteld hebben.)
Bijbelklas groep 1 t/m 4
Collecte: Sticjhting FSM (Madagascar)

december

06 12 20

9.30 en 11.30 2e Advent, Viering Heilig Avondmaal   Ds. J.B. de Rijke
19.00 Vesper   Ds. J.B. de Rijke
(Aanmelding voor de diensten via opgave@gkv-krimpen.nl is vereist. We houden ons hierbij aan het protocol wat we voor deze coronatijd vastgesteld hebben.)
Bijbelklas groep 5 + 6
Collecte: Construcasa (Guatemala)

13 12 20

10:00 3e Advent   Ds. D.T. Vreugdenhil
   
(Aanmelding voor de diensten via opgave@gkv-krimpen.nl is vereist. We houden ons hierbij aan het protocol wat we voor deze coronatijd vastgesteld hebben.)
Bijbelklas groep 7
Collecte: Rankweil

20 12 20

10:00 4e Advent   Ds. J.B. de Rijke
19.00 Vesper   Ds. J.B. de Rijke
(Aanmelding voor de diensten via opgave@gkv-krimpen.nl is vereist. We houden ons hierbij aan het protocol wat we voor deze coronatijd vastgesteld hebben.)
Er is geen bijbelklas
Collecte: Diaconie: noden in eigen gemeente.

25 12 20

9.30 Kerstfeest   Ds. J.B. de Rijke
11.30 Kerstfeest   Ds. J.B. de Rijke
(Aanmelding voor de diensten via opgave@gkv-krimpen.nl is vereist. We houden ons hierbij aan het protocol wat we voor deze coronatijd vastgesteld hebben.)
Er is geen bijbelklas
Collecte: Gevangenenzorg

27 12 20

10:00   Ds. J.B. de Rijke
   
(Aanmelding voor de dienst via opgave@gkv-krimpen.nl is vereist. We houden ons hierbij aan het protocol wat we voor deze coronatijd vastgesteld hebben.)
Er is geen bijbelklas
Collecte: Innercity

31 12 20

16.30 Oudejaarsavond   Ds. J.B. de Rijke
   
(Aanmelding voor de dienst via opgave@gkv-krimpen.nl is vereist. We houden ons hierbij aan het protocol wat we voor deze coronatijd vastgesteld hebben.)
Collecte: House of Hope Rotterdam

januari

Er zijn geen diensten gevonden.

Immanuelkerk