Elke zondag komen we als gemeente bij elkaar. Er zijn twee kerkdiensten, gewoonlijk om 10.00 uur en om 16.30 uur en in de diensten zingen we samen tot eer van God, bidden we tot Hem en luisteren we naar de goede boodschap die God heeft voor ons leven. In de diensten willen we leren om Jezus Christus nog meer centraal te stellen in ons leven. Omdat God gastvrij is, willen wij dat ook zijn. We nodigen jou dan ook van harte uit om de kerkdiensten met ons mee te beleven.

oktober

06 10 19

10:00   Ds. J.B. de Rijke
16:30   Ds. G.A. den Broeder
Geen Bijbelklas
Collecte: Diaconie, noden in eigen gemeente

13 10 19

10:00   Ds. J.B. de Rijke
16:30   ds. H. van den Berg
(Viering van het Heilig Avondmaal in beide diensten)
Bijbelklas groepen 1+2 en 3+4
Collecte: MAF; de schaalcollecte isvoor de diaconie: noden in eigen gemeente

20 10 19

10:00   Ds. J.B. de Rijke
16:30   K. v.d. Geest
Collecte: Compassion

27 10 19

10:00   Ds. D.J. van Diggele
16:30   Ds. J.B. de Rijke
(De middagdienst is een lofprijzingsdienst)
Geen Bijbelklas
Collecte: Canzibe Steunfonds

november

03 11 19

10:00   Ds. R Heida
16:30   Ds. D.T. Vreugdenhil
Bijbelklas groepen 1+2 en 3+4
Collecte: Inloophuis Crimpen_Inn

06 11 19

19.30 Dankdag   Ds. J.B. de Rijke
   
Collecte: Voedselbank

10 11 19

10:00   Ds. J.B. de Rijke
16:30   Ds. H.J. Lopers
Bijbelklas groepen 7 en 8
Collecte: Constru Casa (Guatemala)

17 11 19

10:00   H. van den Berg
16:30 (Lofprijzingsdienst)   Ds. J.B. de Rijke
Bijbelklas groepen 1 +2
Collecte: Rankweil

24 11 19

10:00 Eeuwigheidszondag   Ds. J.B. de Rijke
16:30   Ds. P.J.C. Colijn
Bijbelklas groepen 3+4
Collecte: Diaconie, noden in eigen gemeente

december

01 12 19

10:00 1e Advent   Ds. J.B. de Rijke
19.00 (Avondgebed)   Ds. J.B. de Rijke
Bijbelklas groepen 5+6
Collecte: Siriz

08 12 19

10:00 2e Advent en Viering Heilig Avondmaal   Ds. J.B. de Rijke
16:30   Ds. G.E. Messelink
Bijbelklas groepen 7+8
Collecte: Innercity; Schaalcollecte: Diaconie, noden in eigen gemeente

15 12 19

10:00 3e Advent   Ds C. van den Berg
16:30   Ds. A.O. Reitsema
Bijbelklas groepen 1 +2
Collecte: Stichting FSM (Madagascar)

22 12 19

10:00 4e Advent   Ds. J.B. de Rijke
19.00 (Avondgebed)   Ds. J.B. de Rijke
Bijbelklas groepen 3+4
Collecte: Gevangenenzorg Nederland

25 12 19

10:00 Kerstfeest   Ds. J.B. de Rijke
   
(Kerstfeest)
Collecte: Luisterpost/Bralectah

29 12 19

10:00   Ds. J.B. de Rijke
N.M   Geen dienst
Collecte: House of Hope, Rotterdam

31 12 19

19.30 Oudejaarsdienst   Ds. J.B. de Rijke
   
Collecte: VSO

Immanuelkerk