Elke zondag komen we als gemeente bij elkaar. In de diensten zingen we samen tot eer van God, bidden we tot Hem en luisteren we naar de goede boodschap die God heeft voor ons leven. In de diensten willen we leren om Jezus Christus nog meer centraal te stellen in ons leven. Omdat God gastvrij is, willen wij dat ook zijn. We nodigen jou dan ook van harte uit om de kerkdiensten met ons mee te beleven.

september

06 09 20

10:00   Ds. J.B. de Rijke
   
(Viering Heilig Avondmaal. De leden van de wijken 7, 8, 9 en 10 zijn van harte welkom + eventuele gasten 'van buiten'. We houden ons daarbij aan het protocol wat we voor de coronatijd vastgesteld hebben.)
Bijbelklas groep 3 + 4
Collecte: Hulp aan Congo; de schaalcollecte is voor de Diaconie: noden in eigen gemeente.

13 09 20

10:00   Ds. E. Buitendijk (Valkenburg)
   
(De leden van de wijken 1, 2, 3 en 4 zijn welkom; ook gasten van buiten onze gemeente zijn welkom. We houden ons hierbij aan het protocol wat we voor deze coronatijd vastgesteld hebben.)
Bijbelklas groep 1 + 2
Collecte: Stichting Chris.

20 09 20

10:00   Ds. J.B. de Rijke
   
(De leden van de wijken 5, 6, 7 en 8 zijn welkom; ook gasten van buiten de gemeente zijn welkom. We houden ons hierbij aan het protocol wat we voor deze coronatijd vastgesteld hebben. Startzondag en bevestiging ambtsdragers.)
Bijbelklas groep 5 + 6
Collecte: Gevangenispastoraat.

27 09 20

10:00   Ds. A.O. Reitsema
   
(De leden van de wijken 9, 10, 1 en 2 zijn welkom; ook gasten van buiten onze gemeente zijn welkom. We houden ons hierbij aan het protocol wat we voor deze coronatijd vastgesteld hebben.)
Bijbelklas groep 7
Collecte: Diaconie: noden in eigen gemeente.

oktober

04 10 20

10:00   Ds. J.B. de Rijke
   
(De leden van de wijken 3, 4, 5 en 6 zijn welkom; ook gasten van buiten onze gemeente zijn welkom. We houden ons hierbij aan het protocol wat we voor deze coronatijd vastgesteld hebben.)
Bijbelklas groep 8
Collecte: Mercy Ships

11 10 20

10:00   Ds. J.B. de Rijke
   
(Doopdienst. De leden van de wijken 7, 8 en 9 zijn welkom; ook gasten van buiten de gemeente zijn welkom. We houden ons hierbij aan het protocol wat we voor deze coronatijd vastgesteld hebben.)
Bijbelklas groep 1 + 2
Collecte: Het Passion

18 10 20

10:00   Ds. J.B. de Rijke
   
Geen bijbelklas i.v.m. herfstvakantie
Collecte: World Vision

25 10 20

10:00   Ds. M.A. van Leeuwen
   
Bijbelklas groep 3 + 4
Collecte: Ned. Bijbel Genootschap

november

Er zijn geen diensten gevonden.

Immanuelkerk