Elke zondag komen we als gemeente bij elkaar. Er zijn twee kerkdiensten, gewoonlijk om 10.00 uur en om 16.30 uur en in de diensten zingen we samen tot eer van God, bidden we tot Hem en luisteren we naar de goede boodschap die God heeft voor ons leven. In de diensten willen we leren om Jezus Christus nog meer centraal te stellen in ons leven. Omdat God gastvrij is, willen wij dat ook zijn. We nodigen jou dan ook van harte uit om de kerkdiensten met ons mee te beleven.

februari

02 02 20

10:00   Ds. E. Brink
16:30   Ds. E. Brink
Bijbelklas groepen 3 + 4 Kinderlied in de morgendienst: 'Dit is mijn hand en dat mijn voet'
Collecte: Gevangenenzorg

09 02 20

10:00   Ds. J.B. de Rijke
16:30   Lofprijzingsdienst; zie ook bij 'Nieuws'.
Bijbelklas groepen 5+6. Kinderlied in de morgendienst: 'Is je deur nog op slot?'
Collecte: Rankweil

16 02 20

10:00   Ds. J.B. de Rijke
16:30   Ds. J.M. Oldenhuis
(Viering van het Heilig Avondmaal in beide diensten)
Bijbelklas groep 7; kinderlied in de morgendienst: 'Van Australiƫ naar Siciliƫ'.
Collecte: Het Passion; schaalcollecte: Diaconie, noden in eigen gemeente.

23 02 20

10:00   Ds. R. Heida
16:30   Leesdienst; br. Oosterhoff
Geen bijbelklas i.v.m. voorjaarsvakantie. Kinderlied: Kinderopwekking 77: 'God kent jou vanaf het begin.'
Collecte: Hulp Oost Europa

maart

01 03 20

10:00   Ds. J.B. de Rijke
19.00   Ds. J.B. de Rijke
(Avondgebed)
Bijbelklas groep 8; kinderlied in de morgendienst: 'Uw woord is een lamp voor mijn voet.'
Collecte: Dit Koningskind

08 03 20

10:00   Ds. J.B. de Rijke
16:30   Ds. W.B. van der Wal
Bijbelklas groepen 1+2; kinderlied ' 'k Heb Jezus nodig heel mijn leven.'
Collecte: Open Doors

11 03 20

19.30   Ds. J.B. de Rijke
   
(Biddag voor gewas en arbeid)
Collecte: Voedselbank

15 03 20

10:00   Ds. J.B. de Rijke
19.00   Ds. J.B. de Rijke
(19.00 uur: avondgebed)
Bijbelklas groepen 3+4; kinderlied: Gez. 39, 'Als je bidt zal Hij je geven.
Collecte: Stichting Proplan

22 03 20

10:00   Ds. C. van den Berg
16:30   Ds. A.O. Reitsema
Bijbelklas groepen 5+6; kinderlied: kinderopweeking 301: 'God is een kunstenaar.
Collecte: House of Hope Rotterdam

29 03 20

10:00   Ds. J.B. de Rijke
16:30   Ds. P.J.C. Colijn
Bijbelklas groep 7; kinderlied : Kinderopwekking 112, 'He luister mee naar een nieuw verhaal.'
Collecte: Constru Casa (Guatemala)

april

05 04 20

10:00   Ds. J.B. de Rijke
19.00   Ds. J.B. de Rijke
(Avondgebed)
Bijbelklas groep 8; kinderlied in de morgendienst: LB 305:1 'Alle eer en alle glorie'.
Collecte: Stichting Compassion.

10 04 20

19.30   Ds. J.B. de Rijke
   
(Goede Vrijdag)
Collecte: Diaconie: Noden in eigen gemeente

12 04 20

10:00   Ds. J.B. de Rijke
   
(Paasfeest; 's middags geen dienst)
Bijbelklas groepen 1+2; kinderlied: Gez. 95: 'Daar juicht een toon, daar klinkt een stem'.
Collecte: Stichting MAF

19 04 20

10:00   Ds. J.B. de Rijke
16:30   Ds. W.B. van der Wal
(Viering Heilig Avondmaal)
Bijbelklas groepen 3+4; kinderlied: Kinderopwekking 85: 'Als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgotha'.
Collecte: St. FSM (Madagascar); schaalcollecte: Diaconie, noden in eigen gemeente.

26 04 20

10:00   Ds. W. Tiekstra
16:30   Ds. L.M. van der Veen
Geen bijbelklas i.v.m. meivakantie; kinderlied: Gez. 145: 1en 2, 'Heer onze God, hoe heerlijk is Uw naam'.
Collecte: Inloophuis Crimpen-Inn

Immanuelkerk