Elke zondag komen we als gemeente bij elkaar. Er zijn twee kerkdiensten, gewoonlijk om 10.00 uur en om 16.30 uur en in de diensten zingen we samen tot eer van God, bidden we tot Hem en luisteren we naar de goede boodschap die God heeft voor ons leven. In de diensten willen we leren om Jezus Christus nog meer centraal te stellen in ons leven. Omdat God gastvrij is, willen wij dat ook zijn. We nodigen jou dan ook van harte uit om de kerkdiensten met ons mee te beleven.

juli

07 07 19

10:00   Ds. D.T. Vreugedenhil
16:30   Ds. C. v.d. Berg
Collecte: Timon Woongroep

14 07 19

10:00   Ds. J.M. Batteau
16:30   Ds. G. Zomer
(Lofprijzingsdienst)
Collecte: Diaconie, noden in eigen gemeente

21 07 19

10:00   Ds. A.M. Leeftink
16:30   Leesdienst
Collecte: Rankweil

28 07 19

10:00   Ds. H.J. Boiten
16:30   Leesdienst
Collecte: ZOA

augustus

04 08 19

10:00   Ds. J.B. de Rijke
16:30   Ds. F. Rinkema
Collecte: Dorcas

11 08 19

10:00   Ds. J.B. de Rijke
16:30   Ds. W.B. van der Wal
Collecte: Light of the World

18 08 19

10:00   Ds. J.B. de Rijke
16:30   Ds. K. van den Geest
Collecte: Red een Kind (project in Rusizi, Rwanda)

25 08 19

10:00   Ds. C. van den Berg
16:30   Ds. W. Tiekstra
Collecte: Hulp aan Congo

september

Er zijn geen diensten gevonden.

Immanuelkerk