Elke zondag komen we als gemeente bij elkaar. Er zijn twee kerkdiensten, gewoonlijk om 10.00 uur en om 16.30 uur en in de diensten zingen we samen tot eer van God, bidden we tot Hem en luisteren we naar de goede boodschap die God heeft voor ons leven. In de diensten willen we leren om Jezus Christus nog meer centraal te stellen in ons leven. Omdat God gastvrij is, willen wij dat ook zijn. We nodigen jou dan ook van harte uit om de kerkdiensten met ons mee te beleven.

december

02 12 18

10:00   ds. J.B. de Rijke
16:30   ds. J.B. de Rijke
(Lofprijzingsdienst )
Bijbelklas groep 1+2 & 7 + 8
Collecte: Siriz

09 12 18

10:00   ds. J.B. de Rijke
16:30   ds. J.B. de Rijke
Bijbelklas groep 3 + 4
Collecte: Innercity

16 12 18

10:00   Ds.J.B.de Rijke
16:30   Ds.J.W.Boerma
(Avondmaal)
Bijbelklas groepen 5+6
Collecte: MAF - Schaalcollecte: Diaconie, noden in eigen gemeente.

23 12 18

10:00   Ds.J.M.Batteau
19:00   
(Avondgebed)
Collecte: Gevangenenzorg Nederland

25 12 18

10:00   ds. J.B. de Rijke
   
(Kerst - alleen ochtenddienst)
Collecte: House of Hope Rotterdam

30 12 18

10:00   Ds.J.W.Boerma
   
Collecte: VSO

31 12 18

   
19:30   Ds.J.B.de Rijke
(Oudejaarsdag)
Collecte: Diaconie, noden in eigen gemeente

januari

06 01 19

10:00   Ds. J.B. de Rijke
16:30   Ds. H.J.Lopers

13 01 19

10:00   Ds.R,Heida
   

20 01 19

10:00   Ds.W.H.de Groot
16:30   Ds.J.B. de Rijke
(Leerdienst)

27 01 19

10:00   Ds.H.van den Berg
16:30   Ds.J.B. de Rijke
(Leerdienst)

februari

03 02 19

10:00   Ds.J.B. de Rijke
16:30   Ds.J.B. de Rijke
(Avondmaal/Leerdienst)

10 02 19

10:00   Ds.G.Zomer
16:30   Ds,A,O,Reitsema

17 02 19

10:00   Ds.H.van den Berg
16:30   Ds.J.B. de Rijke
(Lofprijzing)

24 02 19

10:00   Ds.J.B. de Rijke
16:30   Ds.J.W.Boerma

Immanuelkerk