Elke zondag komen we als gemeente bij elkaar. Er zijn twee kerkdiensten, gewoonlijk om 10.00 uur en om 16.30 uur en in de diensten zingen we samen tot eer van God, bidden we tot Hem en luisteren we naar de goede boodschap die God heeft voor ons leven. In de diensten willen we leren om Jezus Christus nog meer centraal te stellen in ons leven. Omdat God gastvrij is, willen wij dat ook zijn. We nodigen jou dan ook van harte uit om de kerkdiensten met ons mee te beleven.

april

05 04 20

10.00   Ds. J.B. de Rijke
   
(Meditatie, te volgen via onze website.)
Collecte: Stichting Compassion.

10 04 20

19.30    Ds. J.B. de Rijke
   
(Goede Vrijdag)
Meditatie via onze website
Collecte: Diaconie: Noden in eigen gemeente

12 04 20

10:00   Ds. J.B. de Rijke
   
(Paasfeest. Meditatie te volgen via onze website.)
Collecte: Stichting MAF

19 04 20

10:00   Ds. J.B. de Rijke
   
(Meditatie via de website.)
Collecte: St. FSM (Madagascar)

26 04 20

10:00   Nog niet bekend.
   
Meditatie via onze website
Collecte: Inloophuis Crimpen-Inn

mei

03 05 20

10:00   Ds. J.B. de Rijke
   
(Meditatie via de website.)
Collecte: Diaconie, noden in eigen gemeente.

10 05 20

10:00   Nog niet bekend.
   
(Meditatie via de website.)
Collecte: De Verre Naasten

17 05 20

10:00   Nog niet bekend.
   
(Meditatie via de website.)
Collecte: Innercity

21 05 20

10:00   Ds. J.B. de Rijke
   
(Hemelvaartsdag)
Meditatie via de website
Collecte: Diaconie, noden in eigen gemeente.

24 05 20

10:00   Ds. J.B. de Rijke
   
(Meditatie via de website.)
Collecte: Light of the World

31 05 20

10:00   Ds. J.B. de Rijke
   
(Pinksterfeest)
Meditatie via de website
Collecte: Red een kind.

juni

07 06 20

10:00   Leesdient
16:30   Leesdienst
Geen bijbelklas; kinderlied: Kinderopweeking 91: 'Jezus houdt van alle kleine kinderen'.
Collecte: Open Doors

14 06 20

10:00   Ds G.W. Kroeze
16:30   Ds. J.B. de Rijke
('s Middags: belijdenisdienst)
Bijbelklas groepen 1+2; kinderlied: Gez. 132: 1,6 'Dank U voor deze nieuwe morgen'.
Collecte: Gevangenis pastoraat

21 06 20

10:00   Ds. J.B. de Rijke
16:30   Ds. H. van den Berg
(Viering Heilig Avondmaal)
Bijbelklas groepen 3+4; kinderlied: Kinderopwekking 241: 'Van A tot Z'.
Collecte: ZOA / Gave; schaalcolecte: diaconie, noden in eigen gemeente

28 06 20

10:00   Ds. J.B. de Rijke
16:30   Lofprijzingsdienst
Bijbelklas groepen 5+6; kinderlied: LB 935: 1,2,3 'Je hoeft niet bang te zijn'.
Collecte: Stichting Chris

Immanuelkerk