U bevindt zich hier: Home Over geloven Welkom bij God

Welkom bij God

Mensen maken onderscheid...

Wij mensen maken onderscheid op grond van ras, kleur, inkomen, status, macht, geld of charme. Dat maakt ons ook gevoelig voor machtmisbruik, corruptie, fraude, kleine of grote criminaliteit. Geen strelende gedachte: ook wij, u, ik, uw buurman, niemand uitgezonderd, kunnen tot grote misstappen komen. God zegt dat in de bijbel. Je ziet het ook op het journaal.

 

Voor God zijn alle mensen gelijk...

Bij God is iedereen, blank, zwart of geel, welkom; met goed gedrag of niet; God laat zich niet omkopen, ook niet door goede dingen op z’n tijd.
 

Bedreigend en toch...

Bedreigend, want dan zijn we dus niet in staat zelf onze toekomst voor God veilig te stellen. Alleen door te geloven dat God ons liefheeft, kunnen we de weg naar God toe volgen.

Hoe dat kan? De bijbel zegt er dit van: “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3: 16). Hij heeft alle schuld van ons op zich genomen, alle pijn en moeite geleden, alle straf gedragen. Een raar verhaal misschien? Ja, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Hij had voor ons alles over!


Je mag er zijn...

Voor iedereen die gelooft is er het leven met God, eeuwig leven met God en met elkaar. Daarom: wees welkom met je eigen afkomst, kleur, ras, verleden, zwakheden, gebreken, maar ook je sterke punten (gebruik die voor God!) en aanvaard elkaar.
Komt u ook?