U bevindt zich hier: Home Over geloven Doop en avondmaal

Doop en avondmaal

God zegt: als je gelooft word je behouden en mag je bij me horen. Voor altijd, voor eeuwig! Dit staat in de bijbel, we horen het in de kerk als de dominee er over vertelt. Maar we mogen het ook zien en proeven. God houdt rekening met onze moeite. Geloven kunnen we niet zelf, daar hebben we hulp bij nodig. Daarom geeft God ons zichtbare tekenen die laten zien hoeveel hij van ons houdt. Dit noemen we sacramenten. Christus heeft ze in zijn tijd op aarde ingesteld. De doop en het avondmaal.

Als in onze diensten de doop wordt bediend of het avondmaal wordt gevierd ervaren we dit als een bijzondere dienst. Een dienst waarin we nog meer bepaald worden bij Gods verbond en genade.

 

Doop

Bij de doop krijgt een baby of een volwassene die tot geloof is gekomen water op het hoofd gesprenkeld. Water als symbool van reiniging. We mogen zo weten dat Christus onze zonden van ons ‘afwast’ . Net zo zeker als dat we zien dat dit kind, of deze volwassene wordt gewassen met het water. God zegt hiermee dat hij of zij zijn kind mag zijn. We noemen God dan ook onze Vader.

Ouders die hun kinderen laten dopen beloven dat ze hun gedoopte kinderen zullen opvoeden in de leer van de bijbel. Zo zet God ze zelf aan het werk om via hen zijn belofte waar te maken.

 

Avondmaal

6 keer in het jaar vieren we het heilig avondmaal. Vanaf de tafel, waar Christus Gastheer is, worden brood en wijn uitgedeeld. Met een stukje brood denken we aan het gebroken lichaam van Christus. Met de beker en een slokje wijn denken we aan het bloed dat hij voor ons vergoten heeft. Om voor onze zonden te betalen.

Meevieren?

Als u bij ons te gast bent in een dienst waarin het avondmaal wordt gevierd, en u mag in uw eigen kerkelijke gemeente avondmaal vieren, dan bent u ook in onze gemeente van harte welkom aan de tafel van Jezus Christus. In de kerk vindt u op de zondag dat er avondmaal gevierd wordt een Gastenboek met onderstaande tekst. Als u dat avondmaal met ons mee wilt vieren vragen wij u uw naam daarin in te vullen en ook de kerk waar u lid bent. Door dat te doen laat u merken dat u met ons het geloof deelt dat wij aan tafel belijden.

Welkom in de Immanuelkerk,
Vandaag is het extra feestelijk in de kerk. Wij vieren namelijk het Heilig Avondmaal. Door dat Avondmaal gedenken wij dat onze Heer Jezus Christus aan het kruis is gestorven voor al onze zonden. Hij heeft ons door zijn lijden en sterven bevrijd van het kwaad. Nu kunnen wij als kinderen van God leven tot in eeuwigheid. Dat geloven we. Wij zijn God dankbaar voor zoveel genade en liefde, omdat wij alleen zo gered konden worden. Aan God alle eer! Is dit ook de kern voor uw geloof en wilt u het Heilig Avondmaal met ons vieren? Als u in uw eigen kerkelijke gemeente avondmaal mag vieren, dan bent u ook in onze gemeente van harte welkom aan de tafel van Jezus Christus. Wilt u wel uw naam en de naam van de kerk waar u lid bent in het Gastenboek schrijven? Want we weten graag met wie wij het feest vieren. Dank u wel. Hebt u nog vragen, stel deze dan gerust, we beantwoorden ze graag. In Christus verbonden als broeders en zusters.