U bevindt zich hier: Home Organisatie Jongerenwerk

Jongerenwerk

Commissie jongeren

Van luier tot sluier. Zo zou je het werkgebied van onze commissie kunnen omschrijven. Ons doel is om de jeugd van 4 - 20+ een plekje te geven in onze gemeente en ze te helpen om in deze roerige tijden toch het spoor niet bijster te raken. Het spoor achter Jezus aan. Ons uiteindelijke doel is om de jongeren zich ervan bewust zijn dat ook zij geliefde kinderen van onze God zijn en deel mogen uitmaken van de kerk.


Werkgroep KICK

(Kind in Christus Kerk) Wat is het doel? De betrokkenheid van de kinderen bij de eredienst en in de gemeente vergroten zodat ook zij zich aangesproken voelen door het evangelie. Door middel van de bijbelklas wil KICK namens de kerk de kinderen vertrouwd maken met het christelijk geloof en de kerk.

Wat doen wij?
• Kindermoment.
  1 keer per maand tijdens de speciale kickdienst is er voor de preek een speciaal moment voor de kinderen waarin op hun niveau wordt uitgelegd waar de dienst/preek over gaat.
• Kickkar
  In de hal van de kerk staat een vrolijk gekleurde kar waarop kleurplaten met bijbels thema liggen. In de kar zitten ook potloden, leesboekjes etc. Als er een werkblad is gemaakt dan ligt   deze ook op de kar en/of wordt uitgedeeld.
• Collecteren
  Elke zondagmorgen in de eredienst mogen twee kinderen de diakenen helpen met het collecteren. KICK verzorgt hiervoor het rooster.
• Bijbellezen
  Kinderen mogen in de eredienst de bijbeltekst voorlezen. Dit gebeurt in onderling overleg met de liturgiecommissie.
• Bid- en dankdagen
  KICK regelt samen met school en de predikant een thema voor deze twee dagen, ook is er een vroege middagdienst die speciaal op de kinderen en dit thema is gericht.
• Kerstfeest
  Met kerst organiseren we ook iets voor de kinderen, ieder jaar zoeken we naar een leuke invulling. Op alle feest/gedenkdagen wordt er iets voor en door de kinderen gedaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een leuke attentie, een lied, etc.
• Doopattentie
  Ouders die hun kinderen dopen krijgen namens de kinderen in de kerk een aandenken aan deze dag.
• Bijbelklas
  In april 2010 is KICK van start gegaan met een bijbelklas; in de middagdiensten mogen de kinderen om beurten (1 keer in de 5 weken zijn ze dan aan de beurt) uit de dienst met hun groep (basisschoolgroepen). Zij mogen dan werken over de bijbel en de kerk. De bijbelklas is voor alle kinderen in de kerk die de basisschool leeftijd hebben. Hierdoor leren de kinderen elkaar kennen ook al zitten zij op verschillende scholen.


Verenigingen en huiskamergroep

De jongeren van 12-16 komen op vrijdag, zaterdagavond bij elkaar voor Bijbelstudie en gesprekken over geloven in de praktijk (verenigingen). Voor jongvolwassenen zijn er de zogenaamde huiskamergroepen, Bijbelstudie in huiselijke kring. In al deze groepen gaat het erom dat we elkaar leren kennen, maar ook leren hoe goed onze God is. We spreken met en luisteren naar elkaar en leren van elkaar ervaringen.


Catechisatie

Wanneer je zoekt naar de betekenis van het woord catechisatie, dan kom je uit op het woord echo, namelijk, de echo die terug komt op het horen van Gods Woord. Een wat oudere formulering zegt: Gods Woord dat weerklank mag vinden in de harten van mensen.

Toen we onze kinderen lieten dopen hebben we beloofd de kinderen te onderwijzen en te laten onderwijzen overeenkomstig Gods Woord, zoals het door ons beleden wordt in onze belijdenisgeschriften. Het is ook een bijbelse opdracht om de jeugd in de kerk onderwijs te geven in de weg die leidt naar de Here Jezus Christus. Deze opdracht geeft God aan ouders én aan de kerk.

De catechesecommissie heeft daarom een catecheseprogramma opgesteld dat voorziet in catechisatie aan onze jongeren voor een periode van 7 jaar.

Wat gebeurt er allemaal tijdens de catechisatie?
· Je ontmoet je leeftijdsgenoten
· Je krijgt onderwijs uit de bijbel
· Je groeit in kennis van God
· Je leert over Gods genade
· Je mag samen ontdekken en nadenken wat Jezus voor jou gedaan heeft
· Je mag samen nadenken over Gods Koninkrijk
· Je leert hoe je de Bijbel goed kunt lezen
· Je leert van de kerkgeschiedenis
· Je leert de belijdenisgeschriften beter kennen
· Je leert wat het verschil is tussen christenen, boeddhisten en moslims
· Je mag vragen stellen en met elkaar in gesprek gaan
· Je mag samen zoeken naar antwoorden op de vragen die bij je leven aan de hand van de Bijbel

Het doel van catechisatie is om jongeren door onderwijs en toerusting te begeleiden naar het doen van openbare belijdenis van het geloof waarmee zij toegang krijgen tot het Heilig Avondmaal; amen zeggen op de doop.
Om dat doel te bereiken hebben we Gods onmisbare zegen nodig. Het is dus geen prestatie van mensen wanneer een jongere belijdenis van het geloof aflegt; maar het werk van Onze God. En wanneer jongeren belijdenis doen, dan is het feest in de kerk en prijzen en danken we God voor wie Hij is en voor wat hij doet.

Methodes
De eerste vijf jaren wordt gebruik gemaakt van de methode .Geloof.Nu In de jaren die hierop volgen gaan de jongeren in de Prontogroep aan de hand van actuele thema’s nadenken en praten over geloofskeuzes. De avonden van Pronto worden gehouden op zondagavond in de kerk. er zijn drie Prontogroepen; Pronto Uno van 16-18 jaar, Pronto Dos is voor 18+ jongeren, Pronto Tres bestaat uit een mix van jongeren uit Pronto Uno en Pronto Dos die eens per maand op zondagavond in groepjes bij gemeenteleden thuis gaan eten.

Organisatie
De commissie jongeren organiseert de catechese. Groepen worden samengesteld, catecheten worden gezocht en de commissie probeert de betrokkenheid van ouders bij het catechisatiewerk te vergroten. Maar we hopen vooral dat u de catecheten zelf ook eens aanspreekt en dat u het catechesewerk ook opdraagt in uw gebeden. We zijn samen, als gemeente, verantwoordelijk voor dit belangrijke werk.

Afwezigheid
Wanneer een kind een keer niet aanwezig kan zijn bij de catechisatieles, ontvangt de catecheet graag van te voren bericht. In de regel van de ouders voor de groepen 1 t/m 4 en van het kind zelf vanaf groep 5.

Vragen
Zijn er vragen over de catechisatie, schroom dan niet contact op te nemen met de catecheet of met de voorzitter van de commissie jongeren Jan Zandberg: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Samenstelling Commissie Jongeren

Jan Zandberg (voorzitter)                                    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Marieke Brussé en Maaike Belder ( JV 12-16 jaar)     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Angela van Rietschoten (KICK/De Bijbelklas)           Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Jolanda Otter ( Prontogroep)                               Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dineke Poelman ( taakveldbeheerder van de CBZ)    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Iemand van het PJT Jeugdvereningingen tot 16 jaar
Vergaderplaats: Aan huis of in 'de Stal' in Capelle West

Vergaderdag: Volgens rooster

Aanspreekpunt: Marieke Brussé-Dekker (zie Commissie jongeren)

Groep 1: Stefan en Hanneke Oosterhoff

Groep 2: Celine Elsäcker en Chris van Rietschoten

Groep 3: Kees-Jan en Tineke Oosterhuis

Groep 4: Frank en Gerda van Rij & Wouter en Ellen Lems


Pastoraal jongeren team (PJT)

In de Immanuelkerk is een Pastoraal Jongeren Team (PJT) actief. Wij gaan regelmatig in gesprek met jongeren tussen pakweg 16 en 25 jaar over God, geloof en het dagelijks leven. Jongeren zijn geliefde unieke kinderen van God en vanuit die genade door Hem geroepen om met hun gevoel, verstand en daden Jezus Christus te volgen en samen met de volwassenen Gods kerk van nu te vormen.

Jongerenpastoraat is een stukje meewandelen met een jongere, een luisterend oor bieden en het geven van steun en bemoediging. Alle jongeren vanaf ongeveer 16 jaar worden persoonlijk of in een kleine groep bezocht. Maar als je één van ons wilt spreken kan dat ook. Bel of mail gerust.

De pastoraal jongerenwerkers zijn:

Teun de Gelder             - 06-33 13 21 54 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wilma van Houwelingen - 06 34 94 90 38 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Hilda Pleijsier                - 06 30 51 77 72 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Anneke de Graaff           - 01 80 51 79 88 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ina Kamsteeg                - 01 80 51 24 31 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dick Johan Veldhuizen (jeugdouderling en contactpersoon voor de jeugd op de kerkenraad) - 01 80 68 17 71 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.