U bevindt zich hier: Home Onze kerk Over onze kerk Geschiedenis

Geschiedenis

De naam "Gereformeerde Kerk te Krimpen aan den IJssel" wordt pas sinds 1997 gevoerd. Daarvoor was de naam "Kralingseveer" eraan verbonden. Want daar is het begonnen.

 

INSTITUTIE
Op 18 december 1918 werd de Gereformeerde Kerk te Kralingseveer geïnstitueerd. De kerkdiensten werden gehouden in enkele lokalen van de Christelijk Nationale School aan de IJsselmondselaan. Al gauw wordt er over kerkbouw gesproken. Dat kan ook gerealiseerd worden en op vrijdag 29 april 1921 wordt het kerkgebouw officieel geopend.

PASTORIE EN PREDIKANT
Een eigen kerkgebouw is een mooie zaak. Maar een eigen predikant is voor de opbouw van de gemeente onontbeerlijk. Dat werd destijds ook ingezien, maar vanwege de aanzienlijke financiële lasten aarzelt men nogal een dominee te beroepen. Op een gemeentevergadering in maart 1923 brengt de consulent, ds. Oudkerk van Rotterdam-Kralingen, de wenselijkheid om over te gaan tot het beroepen van een eigen Dienaar des Woords, onder de aandacht van kerkenraad en gemeente. Eerst wordt overgegaan tot het bouwen van een pastorie. Deze krijgt een plaats naast de kerk aan de IJsselmondselaan. De eerste predikant, Ds. H.Veldkamp van Anna Jacobapolder, wordt beroepen. Op 25 februari 1925 is de intrededienst. Hij blijft ruim 6 jaar aan de kerk van Kralingseveer verbonden. De namen van alle predikanten die de kerk hebben gediend staan onderaan dit artikel. Van hen willen we in het bijzonder noemen ds. J. Kapteyn die op 23 november 1932 zijn intrede deed. In 1938 nam hij een beroep aan van de kerk te IJmuiden. Daar is hij in februari 1942 gearresteerd omdat hij openlijk in de kerkdienst getuigde tegen de antichristelijke macht die Nederland toen in z'n greep had. Het was immers oorlogstijd. Via het huis van bewaring in Groningen en het concentratiekamp in Amersfoort kwam hij in Dachau terecht waar hij op 8 augustus 1942 aan de ontberingen overleed.

VRIJMAKING
De kerkstrijd in 1944 leidt ook in Kralingseveer tot een scheuring. Op zondag 1 oktober 1944 worden de eerste diensten van de Gereformeer¬de Kerk (vrijgemaakt) in Kralingseveer gehouden. In de loop van de jaren gaan steeds meer gemeenteleden aan de overkant van de rivier in Krimpen aan den IJssel wonen, zodat vanaf 1962 de kerkdiensten daar worden gehouden. Met de komst van de Algerabrug was de verbinding tussen Krimpen aan den IJssel en Kralingseveer verbeterd. Voor die tijd moest gebruik worden gemaakt van een veerpont. Deze verplaatsing betekent ook dat de plaatsen Ouderkerk a/d IJssel, Krimpen a/d Lek alsmede Lekkerkerk tot ons gebied gaan behoren.

NAAMSWIJZIGING
Voor de herkenbaarheid wordt in 1966 de naam van de kerk veranderd in Kralingseveer/Krimpen aan den IJssel. De gemeente groeit gestaag, mede door het feit dat in 1991 de Gereformeerde Basisschool "het Mozaïek" kan worden geopend. De groei is zo groot dat gedacht wordt over splitsing, maar uiteindelijk wordt met de kerk van Capelle a/d IJssel wordt overeengekomen dat het gebied dat, van Krimpen uit gezien, aan de andere kant van de IJssel ligt, wordt overgedragen aan Capelle Aangezien "Kralingseveer" nu geen deel meer uitmaakt van het grondgebied wordt de naam van de kerk veranderd in "Gereformeerde Kerk te Krimpen aan den IJssel".

Het kerkgebouw, dat in 1976 nieuw is opgeleverd, werd in 1990 ingrijpend verbouwd en eind 2012 gerenoveerd en heeft nu een fris en licht interieur. Maar het gebouw is niet de essentie van een gemeente, het zijn de leden die gezamenlijk de gemeente vormen.

De gemeente heeft nu zo’n 630 leden.
Ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van de kerk is er een boekje uitgekomen met de toepasselijke naam " 'k zal gedenken".


Predikanten

Predikanten die de gemeente hebben gediend vanaf de instituering op 18 december 1918:

Van Tot en met Predikant
25 februari 1925 21 juni 1931 Ds. H. Veldkamp
23 november 1932 8 februari 1939 Ds. J. Kapteyn
3 september 1939 12 augustus 1942 Ds. J. Groen
17 januari 1943 14 augustus 1943 Ds. Ph. Baardman
1 september 1945 18 augustus 1946 Ds. F.A. den Boeft
1 september 1946 1 november 1947 Ds. L. Doekes/con¬sulent
1 februari 1948 15 januari 1967 Ds. J. Blok¬land/consulent
16 juni 1968 1 juni 1978 Ds. A. Hordijk
4 januari 1981 20 januari 1985 Ds. F. v.d.Pol
22 juni 1986 20 september 1992 Ds. G. Gunnink
7 februari 1993 31 augustus 2000 Ds. E.A. de Boer
1 augustus 2001 31 juli 2007 Ds. P.P.H. Waterval
1 mei 2001 heden Ds. J.B. de Rijke