U bevindt zich hier: Home Nieuws Voor iedereen Het laatste nieuws Yachad -ondersteuning van de evangelieverkondiging onder het Joodse volk

Yachad -ondersteuning van de evangelieverkondiging onder het Joodse volk

Weleerwaarde en eerwaarde broeders,

Als volgelingen van Jezus Christus hebben we onlangs het Pinksterfeest gevierd.

Gods Geest is uitgestort in mensen van vlees en bloed, en de boodschap van genade, van redding door Jezus Christus, is vanuit Jeruzalem de hele wereld overgegaan.

Van ouds worden daarom zending en evangelisatie gekoppeld aan Pinksteren. Met deze brief vragen we uw aandacht voor een vaak 'vergeten groep' in onze kerken: het volk van de Joden. Wij roepen u op om, dankbaar voor het feit dat bijna tweeduizend jaar geleden het evangelie vanuit Jeruzalem de wereld over ging, nu eraan bij te dragen dat het evangelie ook 'terugkeert' naar Jeruzalem.

Yachad is een organisatie die werkt onder formele verantwoordelijkheid van de kerk te Ommen-West. (Yachad betekent 'samen', vergelijk Psalm 133:1.) Yachad zet zich in onze kerken in voor ondersteuning van de evangelieverkondiging onder het Joodse volk. Tegelijk proberen we de kerkleden te stimuleren en te enthousiasmeren om het Joodse volk niet te vergeten.

In de afgelopen jaren heeft Yachad, met financiele hulp van de kerken in de Classis Ommen, enkele evangelisatieprojecten van de Kolba'Midbargemeente in Jeruzalem ondersteund (Kolba'Midbar betekent 'stem in de woestijn'). Inmiddels hebt u wellicht vernomen dat de predikant van deze gemeente, ds Anthony Simon, door een tragisch ongeluk in Irak om het leven is gekomen. Een grote slag, allereerst voor zijn vrouw en kinderen, maar ook voor de gemeente en de evangelieverkondiging in Israël en daarbuiten. Het lichaam van ds Simon is inmiddels teruggebracht naar Israël en daar op 14 juni begraven.
Vanaf 2015 is de financiele steun die we aan de Kolba'Midbargemeente gaven teruggebracht, en dit jaar zal er helemaal geen geld meer worden overgemaakt naar deze gemeente. De reden hiervoor is dat we als Yachad geen structurele financiering meer willen geven, maar enkel nog op incidentele basis, voor concrete projecten. Dit is destijds in goed overleg met ds Simon gebeurd.

Tegelijk zijn er momenteel, haast meer dan ooit, kansen voor de evangelieverkondiging onder het Joodse volk. We merken dat er onder Joden steeds meer belangstelling komt voor Jezus, het Nieuwe Testament en de vervulling van Oud-Testamentische beloften. En als Yachad hebben we steeds meer goede contacten met organisaties in Israël die zich richten op het vertalen en uitgeven van (kinder-)Bijbels en christelijke lectuur. En we staan op het punt een 'partnership' te starten met Asaf Pelled, die namens Christian Witness to Israël (CWI) hier in Nederland Joden vertelt over Jezus Messias.

Graag geven we u daarom in overweging of u als kerk, eventueel samen met andere kerken, het Israëlwerk zoals dat door Yachad in en vanuit de GKV gebeurt kunt ondersteunen. Ook kunt u concrete projecten in Israël of hier in Nederland financieel steunen, door er bijvoorbeeld gericht collectes voor te houden. Als u hierover met ons wilt doordenken en spreken, zijn we uiteraard van harte bereid daarvoor een afspraak te maken.
Ook kunnen we bijvoorbeeld zorgen voor een boeiende gemeenteavond en/of Sedermaaltijden voor u organiseren. Graag geven we u daarover meer informatie.

Onlangs is de film 'Terug naar Jeruzalem' gepresenteerd. Aad Kamsteeg maakte deze film met zijn zoon Dirk op verzoek van Yachad, en vertelt iets over werkers in Israël en Nederland die het evangelie van de redding door Jezus Christus onder Joden brengen.
We vragen graag uw aandacht voor deze inzichtgevende film, die gratis te downloaden is op onze website http://www.yachad.nl. Voor gebruik in een kerkdienst is een trailer beschikbaar.
Ook schreef Aad Kamsteeg een brochure bij de film, die geschikt is om met groepen te bespreken. De brochure is eveneens te bestellen en/of te downloaden via http://www.yachad.nl

We roepen u in elk geval op om de evangelieverkondiging onder het Joodse volk niet te vergeten en er steeds opnieuw voor te bidden.

Met hartelijke groet,
namens Yachad,

Jan Haveman, voorzitter
Anet Huisman, secretaris

contactadres: Moonenlaan 7
7773 DS Hardenberg

Psalm 133: Hinne ma tov uma naim sjevet achim gam yachad! (Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen!)