Artikelen

Verwondering

Verwondering

Psalm 40:6 en 10-11

Veel wonderen hebt u verricht, veel goeds voor ons besloten, HEER, mijn God.
Niemand is te vergelijken met u! Wil ik erover spreken, ervan verhalen, het is te veel om op te sommen…………
Wanneer het volk bijeen is, spreek ik over uw rechtvaardigheid, ik houd mijn lippen niet gesloten, u weet het, HEER. Ik zwijg niet over uw goedheid, maar getuig van uw trouw en uw hulp. In de kring van het volk verheel ik niet hoe liefdevol, hoe trouw u bent.

Verwondering\ leven uit verwondering is dit jaar het huisbezoekthema. Verwondering is de eerste stap op de geloofsweg. Geloof begint elke dag opnieuw met zich te verwonderen. De geloofschool is de school van de verwondering. Wij moeten leren om minder te redeneren en meer te verwonderen.

Verwondering is een manier van zien, mensen en dingen met een nieuwe blik kunnen zien. Augustinus noemt dat: ‘zien met de ogen van het geloof, omdat God ze geopend heeft’. Verwondering is een kunst die je kunt leren. Soms ook die je moet leren. In West-Europa zijn we lange tijd meer gericht geweest op begrijpen en verklaren dan op verwonderen. Met alle natuurwetenschap en techniek beheersen we zoveel terreinen van het leven dat er nauwelijks geheimen overblijven. Toch ontgaat ons dan heel veel van wat God doet. Als je je oren en ogen open doet, zie je overal God aan het werk, in de wereld om je heen en in je eigen leven. Op nog een manier is er voor ons, rijke westerlingen, een bedreiging van verwondering. Het materialisme. We zijn daardoor teveel op onszelf gericht en dus te weinig op God en onze naaste. Tegelijk, als iemand als Job nog verwondering moet leren (Job36/37) is verwondering een thema dat elke christen steeds weer aangaat.
Als je je openstelt voor Gods grootheid, gaat er van binnen wat gebeuren. Je levensstijl verandert. Je komt tot aanbidding. Aanbidding gebeurt dus altijd op basis van wat de Bijbel zegt over God en op basis van wat God van zichzelf heeft bekendgemaakt. Aanbidding wijst ook de weg om uit het slop van teleurstelling en bezorgdheid weg te komen.

Kerkdiensten zijn onmisbaar in het proces van verwonderd raken. In een kerkdienst is er allereerst de beweging van God naar mensen – en we verwonderen ons erover dat de Heilige en Almachtige God met ons wil omgaan, dat Hij ons aanspreekt, de weg wijst en in zijn Zoon Jezus Christus redding aanbiedt.
Vervolgens is er vanuit de verwondering de beweging van mensen naar God – we zijn dankbaar en blij met wie God is en wie Hij voor ons wil zijn, voor alles wat Hij ons aanbiedt en geeft. En we uiten dat.

Omdat er dit jaar geen handreiking aan het begin van het seizoen is gedaan ter voorbereiding op de huisbezoeken, staan de eerste preken over dit thema nu op de site.
Bij de vierde preek is gewezen op een site van ds Jos Douma: www.josdouma.nl/3vers18
Van harte aanbevolen.

Goede voorbereiding gewenst en een gezegend seizoen

Ds. Jan Bert de Rijke

Hieronder zijn enkele documenten te downloaden welke betrekking hebben op het huisbezoekthema.

Bijlagen:
preek 1 Micha 6,8.pdf [Preek 1 - Micha 6,8 - 12 september 2010] 90 Kb
preek 2 Psalm 8.pdf [Preek 2 - Psalm 8 - 19 september 2010] 130 Kb
preek 3 Joh14-zdg.8.pdf [Preek 3 - Joh14 Zondag 8 - 3 oktober 2010] 90 Kb
preek 4 2Kor.3,18.pdf [Preek 4 - 2Kor.3,18 - 24 oktober 2010] 148 Kb
Avondmaalsmeditatie Micha 7,18.pdf [Avondmaalsmeditatie Micha 7,18 - 10 oktober 2010] 91 Kb
leesrooster preek 1.pdf [Leesrooster preek 1] 191 Kb
leesrooster preek 2.pdf [Leesrooster preek 2] 188 Kb
leesrooster preek 3.pdf [Leesrooster preek 3] 142 Kb
leesrooster preek 4.pdf [Leesrooster preek 4] 145 Kb
wonder.pdf [Verwondering - Drs. Philip Troost] 84 Kb